Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Weblog MR Rosj Pina

Weblog MR Rosj Pina

29 October 2009 - Verkiezingen MR oudergeleding

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van Rosj Pina is een vacature ontstaan. Daarom nodigen we de ouders van Rosj Pina uit zich kandidaat te stellen.

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan, waarin personeel en ouders met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school.

 

De MR is op zoek naar nieuwe kandidaten, die beschikken over:

-                  een positieve instelling t.a.v. de toekomst van Rosj Pina,

-                  een gezond (maar kritisch) verstand,

-                  teamgeest en

-                  een klein beetje tijd,

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich meldt als kandidaat voor de oudergeleding van de MR. U kunt dit doen door voor 23 november een e-mail te sturen naar mr.rp@jbo.nl.
Kijk voor meer informatie ook hier.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

29 October 2009 - Vakantierooster schooljaar 2009-2010

Hier treft u het vakantierooster voor schooljaar 2009 - 2010 aan.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

7 November 2008 - Aanpassing vakantierooster 2008/2009

Doordat er 3 studiedagen voor de leerkrachten zijn ingepland zijn de kinderen vrij op vrijdag 17 april, vrijdag 1 mei en maandag 4 mei
Hier treft u het aangepaste vakantierooster voor schooljaar 2008 - 2009 aan.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

7 November 2008 - Nieuwe MR oudergeleding

Zoals al eerder aangegeven waren er 2 vacatures voor de MR oudergeleding. Leonard Sanders had zich herkiesbaar gesteld en Karni-Weits-Janssen heeft zich als kandidaat aangemeld. Karni is de moeder van Nova, die in groep 2 (Rimon) zit. Karni komt uit Irael en woont sinds begin '98 in Nederland.
Omdat er verder geen kandidaten waren zijn Leonard en Karni automatisch gekozen in de MR.
Naast Karni en Leonard zit ook Marco Mogendorff namens de oudergeleding in de MR.
We bedanken Lily Magazzino voor haar inzet in de MR de afgelopen 3 jaar en wensen Karni en Leonard veel succes.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

5 October 2008 - Verkiezingen MR oudergeleding

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van Rosj Pina zijn twee vacatures doordat de zittingstermijn van 3 jaar van twee van de leden van de oudergeleding afloopt.

Leonard Sanders zal zich herkiesbaar stellen, maar Lily Magazzino niet.

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan, waarin personeel en ouders met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school.

 

De MR is op zoek naar nieuwe kandidaten, die beschikken over:

-                  een positieve instelling t.a.v. de toekomst van Rosj Pina,

-                  een gezond (maar kritisch) verstand,

-                  teamgeest en

-                  een klein beetje tijd,

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich meldt als kandidaat voor de oudergeleding van de MR. U kunt dit doen door voor 23 oktober een e-mail te sturen naar mr.rp@jbo.nl.

Kijk voor meer informatie ook hier.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

2 October 2008 - Verlof aanvragen

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief willen we nogmaals wijzen op de regels voor het aanvragen van verlof.
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hier beschreven.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

29 September 2008 - MR keurt verhoging ouderbijdrage goed

In de laatste vergadering van de MR d.d.4 september heeft de MR de verhoging van de ouderbijdrage goedgekeurd gezien de huidige financiële situatie van Rosj Pina.
Er zal wel met het bestuur verder gesproken worden over de kwaliteit van het joods en ivriet onderwijs.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

29 September 2008 - MR vergadering 6 oktober

Maandag 6 oktober zal de volgende vergadering van de MR zijn.
Als je interesse hebt om te komen stuur dan even een mail naar: mr.rp@jbo.nl
De vergadering zal niet op school, maar bij een van de leden van de MR thuis plaats vinden.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8 September 2008 - Kinderen veilig in de auto

In Europa is afgesproken dat er strengere regels nodig zijn voor het vervoer van kinderen in de auto. Die regels hebben maar een doel: uw kind beter beschermen.
De regels kort samengevat:
  • Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten altijd in een passend en goegekeurd (ECE 44/03 of ECE 44/04) kinderzitje of op een zittingverhoger.
  • De driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer.
  • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels zijn.
  • Als op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er voor een derde geen ruimte is, dan hoeft het derde kind, mits ouder dan 3 jaar (ook al is deze kleiner dan 1,35 meter) op de achterbank niet in een kinderzitje. Het moet dan wel de autogordel om.
  • Wie groter is dan 1,35 meter moet de normale veiligheidsgordel van de auto gebruiken, ook op de achterbank.
  • In touringcars moeten kinderen ouder dan 3 jaar de gordel gebruiken. Kinderen tot 3 jaar mogen los vervoerd worden.
  • Losse gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden.
  • Er mogen niet meer mensen op de achterbank zitten dan er gordels  zijn.
Voor meer informatie over de regelgeving kijk op de website kinderzitjes.nl.

In de Kampioen van de ANWB staat een test van kinderzitjes. De resultaten hiervan treft U hier aan.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8 September 2008 - Nieuw lid MR personeelsgeleding

Met het afscheid van Renee van Praag van Rosj Pina was er ook een open gevallen plaats binnen de MR. Marieke Wardenier is de MR komen versterken. Wij wensen haar veel succes toe en bedanken Renee voor haar inzet voor Rosj Pina en voor haar werk binnen de MR.
Tijdens het zwangerschapsverlof van Marieke zal Els Nieuwstad haar vervangen in de MR.
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

<- Last Page • Next Page ->
De laatste informatie van de MR Rosj Pina treft u hier aan

Links

Weblog MR Rosj Pina
Website MR Rosj Pina

Website JBO

Website Rosj Pina
Bekijk mijn Profiel
Archief
Stuur een Email
RSS MR RosjPina RSS Feed

Gastenboek

Schrijf iets in ons gastenboek